History
SUBSCRIBE
Sign out
Nicca's Fuckboy Experiment: The Last Virgin Standing
Author :AteNicca
© Webnovel

-1 Meet the Fuckboys

K: Si K ay isang loving brother. Pangalawa sya sa magkakapatid pero daig pa ang tatay kung alagaan ang ate. Masasabi kong isa syang mabait ng bata. Sa group of friends nya sya na lang ang virgin pero kahit ilang beses sya yayain ng barkada na subukan ni-minsan hindi nya naisip na magkamaling subukan.

L: Isa syang pambansang tambay ng computer shop. Nakilala ko ang batang ito dahil habang nagta-type ako ng 'Anak ng Bakla' sa computer shop ay sinisilip nya ang ginagawa ko. Naiirita ako kasi parang stalker ang dating kaya kina-usap ko. Inuubos nya ang oras nya sa larong 'League of Legends'. Walang special sa kanya bukod sa virgin pa sya.

M & N: Sila M & N are twins. Fraternal twins to be exactly. Ang fraternal twins ay kabaliktaran ng identical twins. They don't share the same attitude, personality, physical appearance and everything. Si M ay isang batang masipag magbasa. Mataas ang tingin nya sa sarili nya. Hobby nya ang pagbabasa ng libro tungkol sa mga psychological facts and truths. Meanwhile, si N naman walang ibang trabaho kung hindi ang asarin ang kambal. Na laging pinagmumulan ng away nilang dalawa. Mahilig syang matulog sa umaga at sa gabi ang gala. Ang tawag sa kanya ni M ay baby sleeping cow. Bukod sa palaging tulog amoy gatas pa ang hininga kapag humihilik. Pero balik sa main topic. Si M kasi walang time para makipag-sex kaya ni minsan hindi pumasok sa isip nya ang makipag-sex. Si N naman bantay sarado kaya kahit gustuhin nya hindi nya magawa.
Find authorized novels in Webnovel,faster updates, better experience,Please click www.webnovel.com for visiting.

O: Ang black horse ng barkada. Tall, Dark and Handsome si O. Sya ang buhay nakatotohanang hindi lahat ng maitim pagpinawisan ay dugyot. Active sya sa sports like basketball, table tennis, cycling, swimming. Dahil sa dami nyang activities wala syang time makipagdate o makipagsex.

Contents

  ···
  Tap screen to show toolbar
  Got it
  Webnovel
  Contents
  Roboto
  Merriweather
  Read novels on Webnovel app to get:
  DOWNLOAD APP
  MAYBE LATER